Klachtenprocedure

Wat kun je doen als je ontevreden bent?
Uiteraard doen wij er alles aan om goede trainingen en cursussen te verzorgen en om alles zorgvuldig te organiseren, om je te bieden wat wij beloven.
Mocht je als klant onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt je vraag of klacht doorgeven via de telefoon (0572-850400; daar krijg je Obalo of de telefoonservice aan de lijn) of per e-mail (elvira@obalo.nl) aan Elvira Pont. Zij zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, contact met je opnemen om samen tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen is er sprake van een misverstand, een menselijke fout of een onduidelijkheid. Als het maar enigszins mogelijk is, lossen we het zo op.  

Wat als je toch een klacht wilt indienen?
Als je er met Elvira toch niet uitkomt, of als je niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan wordt je klacht voorgelegd aan de onafhankelijke derde: de heer Wilfried Bruggeman (wilfried@solidfp. nl). Als je nadere vragen hebt of je er niet uitkomt, is het mogelijk de onafhankelijke derde per e-mail te benaderen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Na ontvangst van een klacht wordt de klacht door deze onafhankelijke derde onderzocht, waarna eventueel een mondelinge behandeling plaatsvindt. Daarna neemt de onafhankelijke derde een bindende beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en wordt genomen binnen drie weken na de mondelinge behandeling of, als er geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, binnen zes weken na de ontvangst van de klacht. Deze beslistermijn kan worden verlengd met nog een keer zes weken indien de behandeling van de klacht meer tijd nodig heeft.
Het bindende advies wordt binnen 4 weken nadat de beslissing is ontvangen door Obalo – LeesInzicht uitgevoerd.

Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht bij Elvira Pont indienen kost niets. Wil je een oordeel van de onafhankelijke derde? Dan betaal je €50,- als tegemoetkoming in de kosten. De onafhankelijke derde kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal de cursusgelden van de door jou gevolgde cursus, variërend van €97,- tot €750,-.

Bewaartermijn klachten
Ingediende klachten en de manier waarop deze zijn afgehandeld worden 7 jaar bewaard. 

Misschien interessant

De connectie tussen thee en zonlicht
De connectie tussen schimmel en boek

LeesInzicht

10/19/2022

Het Ministerie van Oplossingen

Het Ministerie van Oplossingen
Is er een verband tussen intelligentie en leesbegrip?

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven!