Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door je in te schrijven voor een (online) training, workshop of abonnementsvorm ga je een bindende overeenkomst met Obalo aan. Hieronder vind je alle algemene en leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

1. Algemeen

 • Met cursussen worden in deze bepalingen een- of meerdaagse cursussen, workshops, practica, studiedagen, supervisiebijeenkomsten, symposia en congressen bedoeld die worden gegeven met (fysiek of via beeldverbinding) aanwezigheid van een of meer cursusleiders/trainers van LeesInzicht. 
 • Met digitale cursussen worden in deze bepalingen cursussen bedoeld die de cursist zelfstandig in de e-learning omgeving volgt.
 • Met abonnement worden hier een periodiek geleverde dienst bedoeld.

De onderstaande bepalingen zijn bedoeld voor alle drie typen aanbod, behalve als zij apart worden genoemd.

2. Inschrijving

 • Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een cursus, digitale cursus of abonnement. In het geval van een cursus vermelden het moment waarop en de plaats waar wij de cursus of workshop uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier, in de bevestigingsmail en op de factuur.
 • Je schrijft je in voor een cursus, digitale cursus of abonnement door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen via www.planningwize.nu. Wanneer wij je inschrijfformulier ontvangen, e-mailen wij je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.
 • We behandelen je aanmelding voor een cursus op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. We bieden je  aan om van een alternatieve datum gebruik te maken. Als je niet kunt op de aangeboden alternatieve datum, worden de eventueel al gedane betaling(-en) naar je teruggestort, zonder inhouding van administratiekosten.
 • Deelname aan de cursus, digitale cursus of abonnement mag niet zonder nadrukkelijke toestemming van Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont worden overgedragen aan derden.
 • Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont behoudt het recht deelnemers te weigeren.

3. Bedenktijd

 • Meld je je aan als particuliere consument, dan heb je na je inschrijving een bedenktijd van 14 werkdagen als consument waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
 • Meld je je aan als bedrijf/praktijk, dan geldt de wettelijke bedenktijd van 2 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
 • In het geval van een digitale cursus of abonnement komt het herroepingsrecht te vervallen wanneer de deelnemer gestart is met de digitale cursus en/of abonnement.

4. Annuleren na afloop van de bedenktijd

 • Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen wij op je deelname aan de cursus waarvoor je je ingeschreven hebt. Wij gaan verplichtingen aan en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen wij bij annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.
 • Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de cursus betaal je 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de cursus betaal je 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de cursus betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus betaal je 100% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleer je je aanmelding voor een digitale cursus of abonnement, dan wordt het totale aankoopbedrag teruggestort. 

5. Overmacht

 • Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen wij hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt.
 • Een overvolle agenda of dubbele afspraak geldt niet als overmacht. Voor de gemaakte kosten geldt geen restitutie. Nog niet betaalde facturen dienen alsnog betaald te worden.
 • Moet Obalo - LeesInzicht / Elvira Pont door overmacht een cursus geheel of gedeeltelijk annuleren, dan zal in overleg met jou en de andere de cursisten naar een passende oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld door het kiezen van een nieuwe datum. Mocht dit niet lukken, dan zal het betaalde cursusgeld naar evenredigheid van de annulering naar jou terug worden gestort. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade of inkomstenderving die ontstaat doordat een cursusleider door overmacht de cursus of workshop niet kan geven.

  • Onder overmacht aan de kant van Obalo - LeesInzicht vallen alle omstandigheden waarop Obalo - LeesInzicht / Elvira Pont redelijkerwijs geen invloed heeft, waardoor het geven van een cursus geheel of gedeeltelijk, en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. 
   Onder overmacht valt ook het geval dat de cursusleider niet in staat is om haar medewerking te verlenen aan de cursus, of indien de opgegeven cursuslocatie niet beschikbaar is, en Obalo - LeesInzicht / Elvira Pont er niet in geslaagd is voor een vervangende cursusleider of locatie te zorgen.

6. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 • Verschuiven van een inschrijving voor een cursus na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus her-inschrijven. In principe ben je ons dan annuleringskosten schuldig. Wij maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een cursus waarvoor ook een wachtlijst bestaat. Wij gaan dan onderzoeken of we iemand van de wachtlijst in jouw plek kunnen inschrijven.
 • Vinden wij iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven wij je inschrijving naar een volgende keer dat wij de cursus verzorgen.
 • Je betaalt wel al de factuur voor de cursus waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de training waarnaar je doorgeschoven bent.
 • Mocht het niet lukken om iemand jouw plek in te laten nemen of bestaat er geen wachtlijst, dan betaal je de annuleringskosten zoals beschreven bij artikel 4 en de factuur van de nieuwe datum.

7. Studiemateriaal, inhoud en auteursrecht

 • Al het fysieke studiemateriaal dat wij uitdelen tijdens de cursus of dat je wordt toegestuurd bij een cursus of abonnement wordt automatisch van jou. Dit geldt voor cursusmappen, uitdelers enzovoort.
 • Op alle studiematerialen die Obalo - LeesInzicht / Elvira Pont zelf geschreven en/of uitgegeven hebben, rust het auteursrecht van Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont. Je mag het uitsluitend kopiëren voor eigen gebruik en zolang je de bron duidelijk vermeldt.
 • Fysiek en digitaal studiemateriaal mag niet worden gekopieerd of verveelvoudigd voor anderen. Hierop staat een boete van €500,- per kopie.
 • De (didactische) teksten mogen niet gekopieerd, verveelvoudigd, gedeeld en/of verkocht worden aan derden buiten het eigen gebruik. Hierop staat een boete van €500,- per gekopieerde tekst.
 • Aanbod en activiteiten kunnen van tijd tot tijd wisselen. Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont behoudt het recht de inhoud uit te breiden, te beperken en/of aan te passen.
 • Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont geeft de deelnemer persoonlijk recht (niet exclusief en herroepelijk) om de digitale cursus of abonnement te volgen. De inhoud van de digitale cursus of abonnement mag niet gedeeld worden met anderen zonder dat zij Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont ook hiervoor vergoeden.
 • Je mag tijdens een cursus alleen foto's maken indien de te fotograferen mensen daar toestemming voor geven. Heb je met toestemming foto's gemaakt, dan mogen deze uitsluitend worden gedeeld op sociale media indien Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont toestemming heeft gegeven en in het bericht wordt getagd.
 • Screenshots of andere vormen van beeld en geluid van de (online) trainingen en workshops mogen uitsluitend op sociale media worden gedeeld wanneer Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont toestemming heeft gegeven en in het bericht wordt getagd.
 • De content van een digitale cursus of abonnement worden tijdelijk beschikbaar gesteld. De duur hiervan wordt per online cursus vermeld op de daarvoor bestemde website en in de bevestigingsmail.
 • De verantwoordelijkheid om de content binnen de beschikbare tijd te doorlopen ligt bij de deelnemer, alsmede de content te downloaden en op te slaan wanneer deze mogelijkheid gegeven wordt.

8. Prijzen en betaling

 • Prijzen voor cursussen zoals vermeld op de website zijn onder voorbehoud; Obalo - LeesInzicht heeft het recht om prijzen aan te passen als er naar Obalo - LeesInzicht prijsverhogingen worden doorberekend voor locaties, cursusleiders en materialen. De prijs zoals vermeld op de factuur is definitief.
 • Na je aanmelding voor een cursus ontvang je een factuur per e-mail, die je handmatig of via de betaallink kunt betalen. De factuur wordt op de naam gezet die je aangeeft op het online aanmeldformulier. 
 • Een digitale cursus of abonnement betaal je via Ideal of Bancontact. Voor je administratie ontvang je per e-mail een factuur, op de naam die je aangeeft op het online aanmeld- en betaalformulier.
 • Voor het verlengen van een abonnement ontvang je een factuur per e-mail, die je handmatig of via de betaallink kunt betalen.
 • Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont behoudt het recht tarieven aan te passen bij het opnieuw geven van de (online) training, workshop of abonnement of ter promotie in aanloop naar de (online) cursus, workshop of abonnement. 

9. Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen via iDeal dienen direct betaald en ontvangen te zijn door Obalo - LeesInzicht. In het geval van betaling via een factuur, moet deze uiterlijk 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus.
 • Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, ontvang je een herinnering zonder bijkomende kosten.
 • Wanneer de betaling vervolgens niet binnen 14 dagen is betaald, ontvang je een aanmaning met €50,- administratiekosten.
 • Betalingsverplichting ontstaat bij online cursussen of een abonnement direct wanneer de opdracht is aanvaard. Pas na volledige betaling krijg je toegang tot de online cursus.
 • De betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer niet de gehele online cursus is doorlopen of niet volledig gebruik is gemaakt van ter beschikking gestelde content.

10. Te weinig deelnemers

 • Als er te weinig deelnemers  (ter beoordeling aan Obalo - LeesInzicht / Elvira Pont) zijn voor een cursus, mogen wij deze tot een week voor de cursus zonder verdere gevolgen annuleren.
 • Wanneer wij een cursus annuleren, laten wij je dat minstens 1 week van tevoren weten. Indien mogelijk bieden we je een alternatieve cursusdatum aan.
 • Als wij een cursus of workshop annuleren en je op de eventuele alternatieve datum niet kunt of wilt komen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, storten wij je geld terug.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade of inkomstenderving die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is op de dag van de cursus.

11. Privacy

 • Alle informatie die wij van je ontvangen, behandelen wij strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk en eventuele casussen.
 • Tijdens een cursus of workshop maken wij wel eens video-opnames. Sommige van die opnames delen wij met andere deelnemers op onze besloten elektronische leeromgeving. Wij vragen je hiervoor altijd van tevoren toestemming.
 • Tijdens een live cursus of workshop maken wij meestal enkele foto’s. Deze worden gebruikt voor marketing op sociale media, in eventuele folders en op onze website. Ben je herkenbaar in beeld, dan vragen wij je hiervoor altijd van tevoren toestemming.
 • Je kunt de gegevens die wij van je bewaren inzien, laten corrigeren en laten verwijderen, mits dit met wet- en regelgeving strookt. Facturen en overeenkomsten kunnen niet worden verwijderd of aangepast.
 • Wij volgen de bezoekers van onze website met Count per Day. De gegevens kunnen niet worden teruggevoerd op personen.

12. Klachten

 • Wij doen ons best om onze (online) cursus, workshop of abonnement te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen en onze eigen beloftes.
 • Ben je toch ontevreden over (een deel van) een cursus, workshop of abonnement van ons? Laat het ons weten! Dan gaan wij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen redelijk voelt.
 • Komen we niet samen tot een oplossing? Dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenprocedure (zie www.obalo.nl/leesinzicht/klachtenprocedure-obalo-leesinzicht

13. Disclaimer

 • Obalo – LeesInzicht / Elvira Pont is niet verantwoordelijk voor het resultaat wat het aankopen van de (online) cursus, workshop of abonnementsvorm voor ogen heeft. Jij als deelnemer bent zelf verantwoordelijk om uit de (online) cursus, workshop of abonnementsvorm te halen wat voor jou van belang is.
 • Cursisten en abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor het effect van hun werk op hun eigen leerlingen/cliënten, ook wanneer zij de inhoud van de LeesInzicht cursussen of digitale cursussen toepassen.
 • Obalo – LeesInzicht doet er alles aan om te zorgen dat de membership en e-learning omgeving op www.leesinzicht.nu steeds beschikbaar en te volgen is. Wanneer dit door technische problemen niet zo is, kan Obalo – LeesInzicht daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Raalte, 20 februari 2024

Misschien interessant

De connectie tussen thee en zonlicht
De connectie tussen schimmel en boek

LeesInzicht

10/19/2022

Het Ministerie van Oplossingen

Het Ministerie van Oplossingen
Is er een verband tussen intelligentie en leesbegrip?

Schrijf je nu in om op de hoogte te blijven!